Наукова робота

На кафедрі виконується науково-дослідна робота за темою – «Стан ортодонтичного здоров’я та його корекція у пацієнтів різного віку із дистальним прикусом». Присвячена розробці комплексних методів профілактики і лікування зубощелепних аномалій у дітей, підлітків і дорослих.

Наукові проблеми, над якими працює кафедра:

 1. морфологічна, функціональна і психологічна реабілітація пацієнтів із зубощелепними аномаліями;
 2. підвищення мотивації та ефективності ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій у дітей;
 3. підвищення рівня діагностики та ефективності ортодонтичного лікування пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю фронтальних зубів;
 4. вивчення морфологічних та функціональних особливостей прикусу в дітей із вкороченою вуздечкою язика;
 5. удосконалення діагностики і лікування ортодонтичної патології в поєднанні з порушеннями опорно – рухового апарату та мовлення;
 6. особливості лікування асиметричних форм дистального прикусу.

Під керівництвом проф. Куроєдової В.Д. захистили кандидатські дисертації:

 1. Сухомлинова Т.Я. Застосування міогімнастики з прийомами біологічного зворотного зв’язку в комплексному лікуванні прогнатичного прикусу (1998).
 2. Карасюнок О.А. Особливості лікування дітей із зубощелепними аномаліями в сполученні з мілким присінком порожнини рота (2001).
 3. Дмитренко М.І. Корекційне видалення молочних зубів у комплексному ортодонтичному лікуванні тісного положення фронтальних зубів у змінному прикусі (2005).
 4. Базунова І.В. Стан порожнини рота в осіб із сформованим постійним прикусом (2007).
 5. Нестеренко О.Н. Комплексне ведення ретенційного періоду при ортодонтичному лікуванні підлітків та дорослих (2008).
 6. Карасюнок А.Є. Підвищення мотивації та ефективності ортодонтичного лікування ЗЧА у дітей у змінному прикусі (2010).
 7. Кім Г.О. Удосконалення діагностики та лікування ортодонтичної патології за допомогою апаратів Biobloc у дітей з порушеннями мовлення (2012).
 8. Макарова О.М. Морфофункціональна та естетична характеристика одностороннього ІІ класузубощелепниханомалій за Е. Енглем у дорослих (2014). 
 9. Галич Л.В. Оптимізація морфоестетичної діагностики патологічного прикусу ІІ1 класу за Енглем у дітей 10-13 років із різними типами росту нижньої щелепи (2016).

 

Вагомі наукові досягнення

Вперше розроблено:

 • методику диспансерного ведення хворих після радикальної уранопластики, автор - Галич Л.Б.;
 • спосіб прогнозування ортодонтичного лікування (№96051229 від 30.04.98), автори - Куроєдова В.Д., Сєдих К.В.;
 • спосіб проведення міогімнастики (№1827 від 27.04.1997), автори - Куроєдова В.Д., Сухомлинова Т.Я.;
 • спосіб лікування зубощелепних аномалій у поєднанні з мілким присінком порожнини рота, автори - Куроєдова В.Д., Карасюнок О.О.;
 • спосіб ортодонтичного лікування скупченості фронтальних зубів у змінному прикусі (патент України № 68882 від 14.11.2003), автори - Куроєдова В.Д., Дмитренко М.І.;
 • спосіб ортодонтичного лікування спадкових форм патології І (патент України на корисну модель №14426 від 15.05.2006; Бюл.№5), автори - Куроєдова В.Д., Дмитренко М.І., Аздашер Аль Саєд;
 • спосіб ортодонтичного лікування спадкових форм патології І (патент України №14430 на корисну модель від 15.05.2006; Бюл.№5), автори - Куроєдова В.Д., Дмитренко М.І., Аздашер Аль Саєд;
 • спосіб ортодонтичного лікування спадкових форм патології ІІІ класів (патент України на корисну модель №14437 від 15.05.2006; Бюл.№5) за Енглем у змінному прикусі, автори - Куроєдова В.Д., Дмитренко М.І., Аздашер Аль Саєд;
 • спосіб лікування пацієнтів з мілким присінком порожнини рота (№18110 від 15.11.2006), автори - Базунова І.В., Куроєдова В.Д., Силенко Ю.І.;
 • уперше в Україні в 2006 році застосовано в дорослих метод діагностичного контролю рухомості зубів на етапах ортодонтичного лікування за допомогою періотестометрії та науково обґрунтована стратегія раціонального контролю за лікуванням ЗЩА в дорослих і профілактики рецидивів шляхом подовження ретенційного періоду (Куроєдова В.Д., Нестеренко О.М., 2008);
 • спосіб підвищення ефективності ортодонтичного лікування зубощелепних аномалій знімними ортодонтичними апаратами в дітей у змінному прикусі (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №23677 від 11.06.07), автори - Куроєдова В.Д., Карасюнок А.Є.;
 • «Дневник ортодонтического пациента», автор - Куроєдова К.Л. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 19849 від 12.03.2007);
 • «Алгоритм обстеження ортодонтичного пацієнта», автор - Головко Н.В. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №25582 від 9.09.2008);
 • «Алгоритми аналізу даних рентгенологічних методів дослідження ортодонтичного пацієнта», автор - Головко Н.В. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №31337 від 14.12. 2009);
 • підвищення ефективності ортодонтичного лікування ЗЩА знімними ортодонтичними апаратами в дітей у змінному прикусі (автори - Куроєдова В.Д., Карасюнок А.Є.), реєстр галузевих нововведень України №302/31/09;
 • спосіб ортодонтичного лікування cкупченості фронтальних зубів у постійному прикусі, автори Куроєдова В.Д., Дмитренко М.І. (реєстр галузевих нововведень України .- 2010.- випуск 32-33.- №313/33/010. – С.173-174.);
 • різновиди скупченості фронтальних зубів залежно від мезіодистальних розмірів постійних зубів», автори Куроєдова В.Д., Дмитренко М.І. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №34406 від 05.08.2010);
 • алгоритм факторів ризику скупченості фронтальних зубів верхньої і нижньої щелеп», автор - Дмитренко М.І. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №34550 від 12.08.2010);
 • пристрій для визначення сили м’язового тиску язика, автори Головко Н.В., Ганнам ІН., Доценко В.І., Макаренко В.І. (Патент на корисну модель №60219 МПК А 61С 19/04 (2006.-01) Заяв.10.12.2010. Пул. 10.06.2011, Бюл. №11);
 • алгоритм діагностики зубощелепних аномалій, ускладнених скупченістю фронтальних зубів // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір №41667 від 5.01.2012. (автор М.І.Дмитренко);
 • протокол визначення ступеня труднощів ортодонтичного лікування глибокого прикусу, автори Н.В.Головко, Меді Гейдарі (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №43376 від 17.04.2012);
 • Ортодонтия. Лечение зубочелюстных аномалий. Детское зубное протезирование. Пороки развития челюстно-лицевой области», автор Н.В.Головко (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №43377 від 17.04.2012);
 • атлас ортодонтических аппаратов, автори Куроєдова В.Д., Ждан В.М., Галич Л.Б., Головко Н.В., Дмитренко М.І., Сірик В.А., Куроєдова К.Л.Отримали (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №43377 від 17.04.2012);
 • Спосіб визначення прохідності верхніх дихальних шляхів ортодонтичних хворих (автори Куроєдова В.Д., Прокоп’єва П.Ю., Кім Г.О. (позитивне рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель від 8.08.2012; реєстраційний номер заявки u 2012 04495).
 • Спосіб визначення типу росту нижньої щелепи у пацієнтів з аномаліями прикусу ІІ-1 класу за Енглем // Перелік наукової (науково-технічної) продукції призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоровʼя.-2017.- Випуск 3.-  №399/3/16. – С.350-351.(автори Куроєдова В.Д., Галич Л.Б., Галич Л.В.);
 • Незнімний ортодонтичний апарат для лікування вестибулярного положення ікла // Пат. №128193 UA, МПК А61С 7/00 (2018.01) Заявка № u2018 02415; Заявл. 12.03.2018; Опубл. 10.09.2018. Бюл. №17 (автори Куроєдова В.Д., Галич Л.Б., Нелюбіна А.Л., Галич Л.В.);
 • Періотестометрія – новий метод діагностики в ортодонтії. - Полтава, 2018, 156 с. (автори Куроєдова В.Д., Нестеренко О.М., Довженко А.В.);
 • Удосконалення діагностики та лікування ортодонтичної патології за допомогою апаратів Biobloc дітей з порушеннями мови. - Полтава, 2018, 122 с. (автори Куроєдова В.Д., Кім Г.О.);
На кафедрі розроблено 15 ефективних авторських конструкцій ортодонтичних апаратів, які на сьогодні впроваджені в практичну ортодонтію, висвітлені у «Атласі ортодонтичних апаратів».