Навчально-організаційна робота

На кафедрі післядипломної освіти лікарів-ортодонтів проводяться наступні цикли навчання:

 1. Спеціалізація (тривалість навчання 10 місяців).
 2. Тематичне удосконалення (надає 50 балів/рік для отримання категорії):
  • для лікарів-ортодонтів (1 міс/2 тижні);
  • для лікарів-стоматологів (2 тижні);
 3. Передатестаційний цикл (надає 40 балів для отримання категорії):

  • для лікарів-ортодонтів (1 місяць);
 4. Стажування:

  • для лікарів – ортодонтів (від 1 до 6 місяців)

Для працівників бюджетних структур курси проводяться безкоштовно.

Для працівників приватних установ — за контрактом.

Зарахування на навчання проводиться деканатом післядипломної освіти УМСА: м. Полтава, вул.Шевченка, 23. Телефон/факс: +38 (05322) 2-56-07 (Котова Катерина Павлівна).

Порядок зарахування на цикли навчання (ТУ, ПАЦ,Спеціалізація, Стажування):

Для бюджетної форми навчання:
1. Клопотання про надання путівки на навчання на фірмовому бланку департаменту охорони здоров’я за підписом директора департаменту.
Для позабюджетної форми навчання:
1. Лист керівника позабюджетної структури про надання путівки на навчання (ТУ, ПАЦ, Спеціалізація, Стажування)

2. При оформленні на курси при собі мати ксерокопії документів:

 • паспорт (перша сторінка та прописка)
 • диплом про закінчення ВУЗу
 • сертифікат або посвідчення про закінчення інтернатури
 • посвідчення про підвищення кваліфікації (останній цикл ТУ, ПАЦ)
 • посвідчення про кваліфікаційну категорію
 • трудова книжка з моменту закінчення ВУЗу по теперішній час
 • сертифікат лікаря-спеціаліста за фахом

(всі копії повинні бути завірені відділом кадрів за місцем роботи – число, місяць, рік, підпис, печатка)

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН КАФЕДРИ НА 2019 рік

               Предатестаційний цикл                (40 балів при атестації)

Тематичне удосконалення для стоматологів всіх спеціальностей          (30 балів при атестації) “Стоматологічна допомога пацієнтам різного віку із зубощелепними аномаліями”

Тематичне удосконалення для ортодонтів (30 балів при атестації) 

”Сучасні методи діагностики та лікування зубощелепних аномалій”

 

Спеціалізація

06.02.-07.03.2019

12.03.-10.04.2019

06.02.-07.03.2019

14.01.-27.11.2019

22.05.-21.06.2019

16.04.-20.05.2019

30.08.-30.09.2019

 

30.08.-30.09.2019

01.10.-31.10.2019

 

 

04.11.-03.12.2019

04.11.-03.12.2019

 

 

Кафедра проводить виїзні цикли Тематичного удосконалення «Особливості ортодонтичної допомоги стоматологічним пацієнтам різного віку», які надають можливість практичним-лікарям пройти курси не виїжджаючи за межі свого міста. Такий вид навчання практикувався в лікувальних стоматологічних закладах м.Дніпропетровська, м.Чернівців, м.Іллічівська, м.Запоріжжя, м.Миколаєва, м.Маріуполя, м.Кременчука, м.Донецька. Запрошуємо до співпраці усіх зацікавлених, зв’язавшись з кафедрою телефоном.

Бажаючим можна придбати чи познайомитись з надрукованими навчальними посібниками співробітників кафедри:

 • Куроедова В.Д., Сирык В.А., Смаглюк Л.В. Ортодонтия. Сборник тестовых вопросов и ответов,1995. – 103 с.
 • Куроедова В.Д. Новые аспекты болезни «зубочелюстная аномалия», 1997. – 255 с.
 • Богашова Л.Я., Сирык В.А., Мельник В.Л. Хирургические методы в комплексном лечении зубочелюстных аномалий и деформаций, 2001. – 20 с.
 • Куроєдова В.Д., Сірик В.А., Новохацька М.В., Маловічко Л.Д., Карасюнок А.Є., Дмитренко М.І., Нелюбіна А.Л., Бондаренко В.В. Кросворди з клінічної ортодонтії, 2003. – 111 с.
 • Куроєдова В.Д., Сірик В.А., Новохацька М.В., Маловічко Л.Д., Карасюнок А.Є., Дмитренко М.І., Нелюбіна А.Л., Бондаренко В.В. Кросворди з загальної ортодонтії, 2003. – 150 с.
 • Головко Н.В. Ортодонтические аппараты,2003.- 91 с.
 • Головко Н.В. Практикум з ортодонтії, 2003. – 204 с.
 • Головко Н.В. Ортодонтія. Розвиток прикусу, діагностика зубощелепних аномалій, ортодонтичний діагноз,2003.- 296 с.
 • Куроєдова В.Д., Коршенко В.О., Денисенко В.В. Проблеми ВІЛ/СНІДу в стоматології, 2004. – 100 с.
 • Головко Н.В. Профілактика зубощелепних аномалій, 2005.- 271 с.
 • Куроєдова В.Д., Сірик В.А. Логопедія в ортодонтії, 2005 – 124 с.
 • Куроєдова В.Д., Сірик В.А., Смаглюк Л.В. Ортодонтія. Збірник тестових питань та відповідей, 2005. – 148 с.
 • Куроєдова В.Д., Сірик В.А., Бабов Є.Д., Новохацька М.В., Дмитренко М.І., Маловічко Л.Д., Карасюнок А.Є., Білоус А. М., Нелюбіна А.Л. Профілактика зубощелепних аномалій і зубощелепних деформацій (запитання та відповіді), 2005.- 137 с.
 • Куроедова В.Д., Сирык В.А., Бабов Є.Д., Новохацкая М.В., Дмитренко М.И., Маловичко Л.Д., Карасюнок А.Е., Билоус А. М., Нелюбина А.Л. Профилактика зубочелюстных аномалий и деформаций (вопросы и ответы), 2006. – 137 с.
 • Головко Н.В. Ортодонтичні апарати, 2006. – 215 с.
 • Куроедова Е.Л. Дневник ортодонтического пациента, 2006. – 39 с.
 • Галич Л.Б. Клініка і лікування вроджених щілин верхньої губи та піднебіння, 2006. – 79 с.
 • Головко Н.В., Галич Л.Б., Кулиш Н.В., Трофименко М.В., Фетисова Л. Сборник тестовых заданий по ортодонтии, 2006. – 96 с.
 • Головко Н.В. Ортодонтия. Развитие прикуса, диагностика зубочелюстных аномалий, ортодонтический диагноз, 2007. – 232 с.
 • Куроєдова В.Д., Куліш Н.В., Дмитренко М.І. Кишеньковий довідник лікаря стоматолога-ортодонта,  2007. -224 с.
 • Головко Н.В., Куроєдова К.Л., Трофименко М.В. Ортодонтія: розвиток прикусу, діагностика зубощелепних аномалій, ортодонтичний діагноз,  2008.- 95 с. (англійською мовою).
 • Головко Н.В. Ортодонтия. Развитие прикуса, диагностика зубочелюстных аномалий, ортодонтический диагноз, 2007.- 232 с.
 • Головко Н.В. Ортодонтія. Розвиток прикусу, діагностика зубощелепних аномалій, ортодонтичний діагноз, 2007. – 294 с.
 • Головко Н.В. Ортодонтия. Развитие прикуса, диагностика зубочелюстных аномалий, ортодонтический диагноз. - Винница: Нова книга, 2008. - 220 с.
 • Куроєдова В.Д., Дмитренко М.І. Скупченість зубів, 2008. – 140 с.
 • В. Куроедова, Р. Рейнхардт, В. Рудь. Роль моделей челюстей в ортодонтическом лечении, 2009. – 44 с.
 • Куроєдова В.Д., Галич Л.Б. Ортодонтическое лечение врожденных расщелин верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба, 2010. – 75 с.
 • Куроєдова В.Д., Головко Н.В., Дмитренко М.І. Ортодонтія (збірник тестів та ситуаційних завдань), виданий із грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для лікарів-інтернів закладів (факультетів) післядипломної освіти спеціальності «Стоматологія», 2010.- 290с.
 • Куроедова В.Д., Ждан В.М., Галич Л.Б., Головко Н.В., Дмитренко М.И., Сирык В.А., Куроедова К.Л. Атлас ортодонтических аппаратов, 2011.- 154 с.
 • Куроєдова В.Д., Каськова Л.Ф., Ткаченко П.І., Смаглюк Л.В., Галич Л.Б., Дмитренко М.И., Гуржий О.В., Андріянова О.Ю., Левченко Н.В., Куліш Н.В. Історія полтавської школи ортодонтії. – Полтава ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2012. –  146 с.
 • Рожко М.М., Попович З.Б., Куроєдова В.Д. та ін. Стоматологія: підручник: У 2 кн.-Кн.І./за ред. проф. М.М. Рожка.- К.: ВСВ «Медицина», 2013.- 872 с.
 • Куроедова В.Д., Дмитренко М.И. Лечение скученности зубов у детей, 2013. – 104 с.
 • Куроєдова В.Д., Чикор Т.О., Сірик В.А., Виженко Є.Є. Міогімнастика і масаж в ортодонтії. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015. – 149с.
 • Куроедова В.Д., Головко Н.В. Лечение дистального прикуса несъемной техникой // Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015. – 140 с.
 • Куроедова В.Д., Седых К.В. Современный взгляд на болезнь «зубочелюстная аномалия». – Полтава: ТОВ НВП «УПТС» , 2014. – 261с.
 • Куроедова В.Д., Сирык В.А., Чикор Т.А., Тимошенко Н.П. Логопедия в ортодонтии // Полтава, 2014. – 214с.